Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1999, stran 3745.

Na podlagi 96., 97., 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 10. redni seji dne 15. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kungota izkazuje:
Proračun v SIT: 
----------------------------------------------------------------
Prihodki                     405,438.784,70
Odhodki + račun financiranja           397,204.765,39
Prenos + proračunska rezerva            8,234.019,31
----------------------------------------------------------------
3. člen
Skupni prenos prihodkov je v višini 8,234.019,31 SIT.
Prihodki proračuna v višini 6,253.007,01 SIT izkazani v zaključnem računu za leto 1999 so razporejeni v prenosu v proračunu leta 2000 za pokrivanje pogodbenih obveznosti še iz leta 1999.
Presežek sredstev rezerv v višini 1,981.012,30 SIT se prenese v prihodke rezerv na računu 750 v leto 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/1-00
Kungota, dne 15. marca 2000.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost