Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1416. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999, stran 3734.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 15. seji dne 28. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje izkazuje:
SIT    
– skupne prihodke                 508,579.193,52
– skupne odhodke                 353,397.086,15
– presežek prihodkov nad odhodki         155,182.107,37
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 155.182.107,37 SIT se prenese namensko v proračun Občine Dobrepolje za leto 2000, in sicer za:
SIT  
– dejavnost občinskih organov             591.919,33
– dejavnost uprave občine               253.631,87
– izobraževanje                   2,079.844,24
– socialno varstvo                 2,267.063,27
– otroško varstvo                  8,478.954,00
– kultura                     88,653.103,93
– zdravstvo                     9,853.132,28
– kmetijstvo                     439.853,70
– turizem                      1,470.000,00
– razvoj drobnega gospodarstva           1,000.000,00
– cestno gospodarstvo               30,465.617,01
– komunalno gospodarstvo in var. okolja       8,483.723,24
– stanovanjsko gospodarstvo              21.189,50
– varstvo pred narav. in drugimi nesrečami     1,124.075,00
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-1/99
Dobrepolje, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost