Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1414. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj, stran 3733.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 – v nadaljevanju: pravilnik) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 24. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan 31. 12. 1999 znašala 135.000 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12. 1999:
a) za območje mesta Črnomelj 1% ali 1.350 SIT/m2,
b) za območje naselij Kanižarica, Svibnik in Vojna vas 0,8% ali 1.080 SIT/m2,
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 810 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in 2. skupine gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti zemljišča, ki se do sprejetja programa opremljanja po predpisih obračunavajo v skladu s pravilnikom, so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12. 1999 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali 4.860 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 1.458 SIT/m2 stavbne parcele,
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali 5.940 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 1.782 SIT/m2 stavbne parcele.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS–Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s čimer preneha veljati prejšnji tovrstni odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/99.
Št. 352-01/1/2000
Črnomelj, dne 24. marca 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost