Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1237. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2000, stran 3483.

Na podlagi 7. in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Ljutomer na nadaljevanju 11. seje dne 28. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Ljutomer na dan 31. 12. 1999 znaša 118.349 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Ljutomer znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 9.468 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 8.284 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– na območju mesta Ljutomer 1,2% ali 1.420 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 947 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 711 SIT za m2.
Občinski svet občine Ljutomer lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1998 (Uradni list RS, št. 43/98 in 67/98).
Št. 352-01-7/00-672
Ljutomer, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost