Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1236. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3483.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popr. sklepa US in 59/99 - odl. US) ter 7., 14. in 86. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na nadaljevanju 11. seje dne 28. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 2790/2 neplodno v izmeri 110 m2 in je pripisano k seznamu II k.o. Ljutomer.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Ljutomer ter se vknjiži pri ZKV k.o. Ljutomer.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-5/00-688
Ljutomer, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost