Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1226. Pravilnik o uporabi službene uniforme pooblaščenih delavcev občinskega redarstva, stran 3464.

Na podlagi 16. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 12. člena pravilnika o enotni uniformi, označbah opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99), 4. člena odloka o občinski redarski službi v Občini Tržič ter 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je župan Občine Tržič dne 14. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi službene uniforme pooblaščenih delavcev občinskega redarstva
1. člen
Ta pravilnik ureja nošenje, vrste in roke trajanja uniforme.
2. člen
Uniformo nosijo pooblaščeni delavci občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: redarji), ki opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili in izvršujejo naloge iz občinskih odlokov na območju Občine Tržič.
3. člen
Redarji so dolžni nositi uniformo samo med delom oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo. Izven delovnega časa smejo redarji nositi uniformo samo ob prihodu na delo in ob odhodu z dela. Redarji morajo imeti uniformo čisto in urejeno in so jo dolžni redno vzdrževati. Redarji, ki nosijo uniformo morajo biti urejeni, imeti morajo zapete gumbe in zadrge, ter kapo s ščitnikom oziroma klobuček na glavi.
4. člen
Uniforma se nosi v predpisanem kompletu skupaj z opremo, ki je predpisana v 8. členu pravilnika o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99). Če redarji na terenu nimajo predpisane uniforme z opremo, ne smejo opravljati del in nalog za katere so pooblaščeni.
5. člen
V zaprtih prostorih uprave se lahko namesto suknjiča nosi pulover ali samo srajca. V zaprtih prostorih uprave ni potrebno nositi kape s ščitnikom oziroma klobučka, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih vozilih in sredstvih javnega prevoza.
6. člen
Uniformo dobijo redarji v brezplačno uporabo.
7. člen
Uniforma je zimska in letna.
Letna uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma 15. 4. in konča 14. 10. istega koledarskega leta.
Zimska uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma 15. 10. in konča 14. 4. naslednjega koledarskega leta.
V primeru, da vremenske razmere določenega dne močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne oziroma zimske sezone, lahko vodja redarjev za take dneve, odredi katere dele uniforme bodo redarji nosili.
8. člen
Število in čas uporabe posameznih delov uniforme je:
Letna uniforma redarja in redarke:
----------------------------------------------------------------------------
Del uniforme        Število kosov         Čas trajanja
               ob nastopu         poznejše dodelitve
----------------------------------------------------------------------------
1. hlače             2            1 vsako drugo leto
2. hlačno krilo         2            1 vsako drugo leto
3. srajca, kratki rokav     4            1 vsako leto
4. suknjič, kratki        1            1 vsako drugo leto
5. kravata s sponko       2            1 vsako leto
6. kapa s ščitnikom, klobuček  2            1 vsako tretje leto
7. nogavice           5            5 vsako leto
8. čevlji            2            1 vsako leto
9. pas              1            1 vsako drugo leto
----------------------------------------------------------------------------
Dopolnilni deli uniforme:
---------------------------------------------------------------------------
Del uniforme          Število kosov      Čas trajanja
                 ob nastopu       poznejše dodelitve
---------------------------------------------------------------------------
1. usnjena torbica          1          1 vsako osmo leto
2. dežni plašč            1          1 vsako osmo leto
3. opasač              1          1 vsako osmo leto
4. kombinezon za nameščanje lisic  1
5. delovna kapa           1          1 vsako drugo leto
6. vetrovka za motorista samo
za motorista             1
---------------------------------------------------------------------------
Zimska uniforma redarja in redarke:
----------------------------------------------------------------------------
Del uniforme         Število kosov        Čas trajanja
                ob nastopu        poznejše dodelitve
----------------------------------------------------------------------------
1. hlače              2           1 vsako drugo leto
2. srajca             3           1 vsako leto
3. suknjič             1           1 vsako tretje leto
4. jopica             1           1 vsako tretje leto
5. kravata s sponko        1           1 vsako leto
6. kapa s ščitnikom, klobuček   2           1 vsako leto
7. nogavice            5           5 vsako leto
8. čevlji (visoki–nizki )     2           1 vsako tretje leto
9. pas               1           1 vsako drugo leto
10. bunda             1           1 vsako četrto leto
11. usnjene rokavice        1           1 vsako četrto leto
----------------------------------------------------------------------------
9. člen
Če so redarji iz 2. člena iz kakršnih koli razlogov odsotni z dela več kot 6 mesecev oziroma svojega dela na opravljajo na terenu, se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za toliko časa, kolikor so bili redarji odsotni oziroma svojega dela niso opravljali na terenu.
10. člen
Po poteku rokov iz 8. člena in ob nadomestitvi z novim, postanejo posamezni deli uniforme last redarjev, ki so jih dobili v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice, pas, rokavice in šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli uniforme in oprema, se vrnejo.
Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti se lahko podarijo humanitarnim organizacijam. Prehodno se iz njih snamejo vse službene oznake.
11. člen
Redarji, ki jim preneha delovno razmerje ali se upokojijo, morajo službeno uniformo, dopolnilne dele in opremo, ki ji še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.
Uniforme, dopolnilne dele in opremo, ni dovoljeno odtujiti, niti je spreminjati v nasprotju s tem predpisom.
12. člen
V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel. Ravno tako mora redar povrniti stroške uniforme, če mu preneha delovno razmerje na njegovo prošnjo oziroma po njegovi krivdi.
13. člen
Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in opreme v uporabo, roku trajanja in vračanja se vodijo v Občinski upravi občine Tržič.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-02/00-03
Tržič, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost