Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1221. Sklep o javni razgrnitvi (1) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjen 1997 in 2000 (2) osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej, stran 3459.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95 in 64/96) ob upoštevanju določb zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 10/98 in 74/98), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) je Občinski svet občine Šentjernej na 13. redni seji, dne 9. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi (1) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjen 1997 in 2000 (2) osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
1. člen
Javno se razgrneta osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjen 1997 (Uradni list RS, št. 16/98 in 73/98) – dopolnjen 2000, ki se nanaša na programsko zasnovo za izdelavo zazidalnega načrta za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej ter osnutek odloka o zazidalnem načrtu za prej navedeno območje.
Osnutka dokumentov je izdelalo podjetje ACER, d.o.o., Novo mesto pod številko S-1/99 v februarju 2000.
2. člen
Osnutka iz 1. člena tega sklepa bosta razgrnjena v prostorih Občine Šentjernej vsak delavni dan od 7. do 13. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutkov. Obveščanje občanov o javni razgrnitvi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Šentjernej.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 032-129/00
Šentjernej, dne 9. marca 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost