Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1220. Sklep o javni razgrnitvi (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej in (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej, stran 3458.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95 in 64/96) ob upoštevanju določb zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 10/98 in 74/98) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), je Občinski svet občine Šentjernej na 13. redni seji, dne 9. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej in (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej
1. člen
Javno se razgrneta osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej in prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej.
2. člen
Osnutka iz 1. člena tega sklepa bosta razgrnjena v prostorih Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 13. ure, trideset dni od objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutkov. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Šentjernej.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 032-130/00
Šentjernej, dne 9. marca 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost