Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah, stran 3453.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 1. 3. 2000. sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o komunalnih taksah, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/96 in 91/99.
2. člen
V 2. členu se dodajo 5., 6. in 7. točka, ki glasijo:
»5. igralna sredstva v javni uporabi, razen v registriranih igralnicah,
6. podjetniške reklamno informacijske table,
7. začasna prodaja v zaprtih prostorih.«
3. člen
V tarifi komunalnih taks se v tarifi št. 2, pod 2.1. točko, črtata prva in druga alinea, ki se nadomestita z novo prvo, drugo in tretjo alineo, ki glasijo:
»– plakat do 2 m2 dnevno                 4 točke
– jumbo dvostranski panoji, za vsak pano
letno                         8000 točk
– ena dvostranska lamela na podjetniški
reklamno informacijski tabli letno           900 točk.«
Pod točko 2.3., se črtata prva in druga alinea, 
ki se nadomestita z alineama, ki glasita:
»– namestitev visečega transparenta dnevno       200 točk
– reklamni napis na objektih za vsak m2
letno                          400 točk.«
V tarifi št. 3 se doda točka 3.6., ki glasi:
»3.6. Začasna prodaja v zaprtem prostoru
– m2 dnevno                       10 točk.«
4. člen
V tarifi komunalnih taks se doda tarifa št. 4, ki glasi:
»4. Igralna sredstva v javni uporabi, razen v registriranih igralnicah
4.1. za glasbene avtomate
– za vsak kos letno                  1500 točk
4.2. za igralne avtomate
– za bilijard, za vsak kos letno            1500 točk
– za elektronske igralne avtomate
(flipper, pikado) vsak kos letno            2000 točk
– ostala igralna sredstva, za vsak kos letno      1500 točk
– avtomatska kegljišča,
za vsako stezo letno                  1200 točk
Pojasnilo: Taksni zavezanci po tej tarifi so lastniki oziroma najemniki javnih lokalov, čeprav niso lastniki taksnega predmeta. Za glasbene avtomate po tem odloku se ne štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in TV sprejemniki. Taksa se ne plača od igralnih avtomatov za igro na srečo, ki imajo posebno nalepko in se od njih plača republiška taksa.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-13-2/00
Rogaška Slatina, dne 2. marca 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost