Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1211. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1999, stran 3448.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 112. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 12. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1999
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 1999.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu za leto 1999 znašajo:
– prihodki                  729,429.558,18 SIT
– odhodki                   682,008.651,27 SIT
– razlika prihodkov nad odhodki        47,420.906, 91 SIT
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil         2,190.315,23 SIT
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev               5,474.500,00 SIT
– prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev         - 3,284.184,77 SIT
4. člen
Presežek po zaključnem računu proračuna za leto 1999 znaša 44,136.722,14 SIT in se vodi kot sredstva na računih ter se uporabi za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
5. člen
Posebni del zaključnega računa so tudi prihodki in odhodki ožjih delov lokalne skupnosti, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodki                   64,525.998,25 SIT
– odhodki                   39,873.097,96 SIT
– razlika prihodkov nad odhodki        24,652.900,29 SIT
b) Račun financiranja
– odplačila domačih kreditov          1,850.000,00 SIT
c) Presežek po zaključnem računu znaša 22,802.900,29 SIT in se vodi kot sredstva na računih.
6. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Puconci za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/00
Puconci, dne 10. marca 2000.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti