Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1205. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, za področje Občine Oplotnica, stran 3445.

Župan Občine Oplotnica je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, za področje Občine Oplotnica
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Slovenske Bistrice (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93).
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica in bodo sprejete za območje Občine Oplotnica, bo razgrnjen na sedežu Občine Oplotnica, Grajska ulica 10, Oplotnica, vsak delavnik, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, v delovnem času občinskih upravnih organov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica.
O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni na krajevno običajen način. Pismene pripombe in predloge naj zainteresirani podajo v času javne razgrnitve na sedežu občine.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-2000
Oplotnica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost