Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1200. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mirna Peč, stran 3439.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 11. redni seji dne 14. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Glasilo Občine Mirna Peč.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Mirna Peč.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Mirna Peč ter o hotenjih in interesih občanov Občine Mirna Peč. Cilj glasila je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših področjih življenja in dela v občini.
5. člen
Glasilo izide praviloma štirikrat v letu, lahko pa izide tudi kot izredna številka. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
6. člen
Občinski svet imenuje tričlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor).
Naloge odbora so:
– obravnava vsebinsko zasnovo glasila,
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika in mu pomaga pri urejanju in izdajanju glasila,
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove vsebinske zasnove.
7. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje župan za mandatno obdobje 4 let.
Odgovorni urednik:
– pripravi vsebinsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja vsebinske zasnove in izdaje glasila,
– pripravi vsebinsko zasnovo glasila.
8. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
9. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
10. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mirna Peč, dne 15. marca 2000.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti