Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1198. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica, stran 3439.

Na podlagi 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica na seji dne 1. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 2000.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1999 118.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo:
– za individualno komunalno rabo 4.900 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo 7.400 SIT/m2.
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega sklepa:
I.A območje – centralni del mesta Mežica 2%–3%,
I. območje – ožje območje mesta Mežica razen zemljišč opredeljenih v I. A območju 1,5%–3%,
II. območje – širše območje mesta Mežica 1,5%–2,5%,
III. območje – obrobna naselja naselbinskega jedra Mežica 1%–2,5%,
IV. območje – v ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti določena kot stavbna zemljišča 0,5%–1,5%,
I.O.C. območje – industrijske in obrtne cone 1%–3%.
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge »Območje stavnih zemljišč v Občini Mežica«. Meje posameznih območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.
Kriterij vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: »Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica«.
5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 58/99).
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-01-3/2000
Mežica, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti