Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1196. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 3437.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) in 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99) ter 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 29. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za nepremičnino: parc. št. 447/1 pot v izmeri 73 m2, pripisano pri vl. št. S005 k.o. Spodnji Žerjavci.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. S005 k.o. Sp. Žerjavci in se za njo odpre nov vložek v isti k.o.
2
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 45400-7/1999
Lenart, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost