Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1195. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart, stran 3437.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 29. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča je na območju Občine Lenart na dan 31. 12. 1999 znašala 126.000 SIT in je osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin za leto 2000.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha se izražajo v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka, in sicer :
- za individualno komunalno ureditev            5,0 %;
- za kolektivno komunalno ureditev             6,5 %.
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1.člena tega odloka in znaša po območjih:
– I. območje: ureditveno območje
mesta Lenart                        1,2 %
– II. območje: ureditvena območja
centrov krajevnih skupnosti Jurovski Dol,
Sv. Trojica in Voličina                  1,0 %
– III. območje: druga naselja in
stavbna zemljišča razpršene gradnje            0,8 %.
4. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 23/99).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-2/2000
Lenart, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti