Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Lenart, stran 3436.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 29. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Lenart
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 51/96) se naslov spremeni tako, da se glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Lenart Vrtec Lenart«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet občine Lenart ustanavlja s tem odlokom javni vzgojno-varstveni zavod Lenart Vrtec Lenart (v nadaljnjem besedilu: vrtec) za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ime vrtca se glasi: Javni vzgojno-varstveni zavod Lenart Vrtec Lenart«.
Zadnji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšano ime zavoda je: JVVZ Lenart«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec ima enote vrtca na področju krajevnih skupnosti: Lenart, Sveta Trojica, Jurovski Dol in Voličina.
V Lenartu sta dve enoti, in sicer:
– enota Rdeči vrtec, Gubčeva 3, kjer je tudi sedež uprave in
– enota Rumeni vrtec, Gubčeva 1.
V Sveti Trojici je enota Sveta Trojica.
V Jurovskem Dolu je enota Sveti Jurij.
V Voličini sta dve enoti, in sicer:
– enota Selce in
– enota Voličina.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-17/1999
Lenart, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost