Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1191. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Videm, stran 3435.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US RS 6/94, 45/94, 9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Videm
I
Javno se razgrne osnutek odloka, ki se nanaša na zazidalni načrt za stanovanjsko območje Videm.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja občine Krško, CKŽ 14 in v prostorih Krajevne skupnosti Krško. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Krško.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-16/98
Krško, dne 8. marca 2000.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost