Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1186. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Kamnik, stran 3432.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 11. seji dne 1. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Kamnik
1. člen
Povprečni stroški komunalne opreme na območju Občine Kamnik se določijo v znesku 4.200 SIT/m2 stavbne parcele (Ps).
2. člen
Povprečni strošek komunalne opreme se korigira z naslednjimi faktorji:
a) Faktor namembnosti (Fn):
– stanovanjska gradnja                   1,00
– obrtna, trgovska gradnja                 1,50
– kmetijski objekti                     0,80
– gospodarski objekti                    0,60
– garaže, parkirne hiše, nadstrešnice            0,40
– šole, vrtci                        0,80
– poslovni objekti, kioski, vikendi             2,00
– industrija                        1,20
b) Faktor izkoriščenosti zemljišča (Fi) je:
– razmerje med koristno (neto) površino objekta (Kpo) in površino stavbne parcele (Psp) ter
– razmerje med dobljenim količnikom in faktorjem 0,33, ki predstavlja idealno razmerje pozidane stavbne parcele.
Fi = Kpo / Psp / 0,33
c) Izračun stroška komunalne opreme (Ko) na m2 stavbne parcele znaša:
Ko = Ps x Fn x Fi
d) Tako dobljena vrednost stroška komunalne opreme na m2 stavbne parcele se zniža za 30%.
3. člen
Povprečni stroški komunalne opreme za 1m2 stavbne parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
----------------------------------------------------------------------
– Cestno omrežje       1.764 SIT/m2            42,00%
– Kanalizacijsko omrežje   1.449 SIT/m2            34,50%
– Vodovodno omrežje      777 SIT/m2            18,50%
– Omrežje javne razsvetljave  210 SIT/m2            5,00%
----------------------------------------------------------------------
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške tiste komunalne opreme, s katero je opremljena stavbna parcela.
4. člen
V ceni izračunanega komunalnega prispevka niso zajeti stroški hišnih priključkov in stroški za plačilo prispevka za razširjeno reprodukcijo, ki ga mora plačati investitor pri podjetju, ki upravlja s tem omrežjem.
5. člen
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka za izgradnjo javne infrastrukture z dokazili o izgradnji ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem bodo gradili objekt.
6. člen
Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva veljavnosti tega sklepa in se valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: “stanovanjska gradnja“.
7. člen
Podlaga za izračun stroškov komunalne opreme za 1m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračuna na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-50/99
Kamnik, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti