Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1183. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999, stran 3428.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 65. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
----------------------------------------------------------------
Prenesena sredstva iz leta 1998        30,272.268,34 SIT
Prihodke leta 1999              314,426.159,98 SIT
Odhodke leta 1999               299,629.811,60 SIT
Proračunski presežek              14,796.348,38 SIT
----------------------------------------------------------------
Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
Prenesena sredstva iz leta 1998          562.668,50 SIT
Prihodke leta 1999               1,850.000,00 SIT
Odhodke leta 1999                1,696.479,90 SIT
Presežek sredstev za prenos
v leto 2000                    716.188,60 SIT
----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežki prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenesejo v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000.
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenesejo v rezerve proračuna za leto 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 40503-1/00
Dol pri Ljubljani, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost