Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1162. Pravilnik o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom, stran 3402.

Na podlagi določb 2. in 23. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) in 4. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstva (Uradni list RS, št. 71/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik velja za označevanje materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom iz 8. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93).
2. člen
Za namene tega pravilnika se za obutev štejejo vsi izdelki z dodanim podplatom, katerih namen je, da varujejo in pokrijejo stopalo, vključno z glavnimi sestavnimi deli, navedenimi v Prilogi I, ki se lahko prodajajo tudi samostojno. Seznam obutve, na katero se nanaša ta pravilnik, je naveden v Prilogi II tega pravilnika.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta pravilnik ne nanaša na:
– rabljeno, nošeno obutev,
– zaščitno obutev, ki jo obravnava predpis o osebni varovalni opremi,
– obutev kot igračo.
Za namene tega pravilnika je dobavitelj proizvajalec, njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki je dala proizvod v promet ali omogočila njegovo porabo.
Za potrebe tega pravilnika dati v promet pomeni prvič odplačno ali brezplačno dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji.
3. člen
Ta pravilnik je namenjen označevanju naslednjih glavnih sestavnih delov obutve, ki so prikazani v Prilogi I/1:
(a) zgornji del,
(b) podloga in vložek (steljka) ter
(c) podplat.
Glavni sestavni deli obutve se prikažejo s piktogrami, kot je določeno v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika in z oznakami materialov, kot je določeno v Prilogi I/2.
Pri zgornjem delu obutve je razvrstitev materialov določena na podlagi določb tretjega odstavka 5. člena in Priloge I/1 (a) tega pravilnika, pri čemer ne upoštevamo dodatkov ali ojačanih delov kot so dodatki na gležnjih, robovi, okrasi, zaponke, okovice, dodatki za luknjice ali podobni drugi dodatki.
Pri podplatu v skladu s 5. členom razvrstitev temelji na količini materialov v podplatu.
4. člen
Zaradi razlogov, povezanih z navajanjem imen materialov glavnih sestavnih delov obutve, ni dovoljeno prepovedati ali ovirati dajanja na trg obutve, ki ustreza zahtevam tega pravilnika.
II. OZNAČEVANJE
5. člen
Po določilih tega pravilnika pomeni označevanje obutve navajanje naslednjih podatkov:
– piktogrami ali pisne oznake glavnih sestavnih delov obutve,
– piktogram ali pisne oznake materialov, ki se nanašajo na glavne sestavne dele obutve,
– tip izdelka (artikel) in
– velikostna številka.
Po določilih tega pravilnika, se za označevanje glavnih sestavnih delov obutve uporabljajo piktogrami ali pisne oznake v skladu s Prilogo I/1.
Po določilih tega pravilnika, se piktogrami ali pisne oznake za materiale glavnih sestavnih delov obutve, v skladu s Prilogo I/2, prikazujejo v primeru, kadar ti materiali predstavljajo:
– vsaj 80% površine zgornjega dela,
– vsaj 80% površine podlage in vložka (steljka) ter
– vsaj 80% prostornine podplata.
Če nobeden od materialov, ki sestavljajo obutev ne predstavlja vsaj 80% površine ali prostornine posameznega sestavnega dela obutve, je potrebno navesti podatke o dveh glavnih materialih.
6. člen
Podatki, navedeni v prvem odstavku 5. člena, se navajajo na obutvi in sicer na vsaj enem kosu obutve v paru. Dobavitelj mora poskrbeti, da so pisni podatki v slovenskem jeziku v jasnem in čitljivem tisku in da piktogrami ustrezajo tistim, ki so navedeni v Prilogi I.
Oznake so lahko natiskane ali pa so v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete.
Oznake morajo biti vidne, varno pritrjene in enostavno dostopne; dimenzije piktogramov morajo biti dovolj velike, da so podatki na njih razumljivi.
V prostorih, kjer se prodaja obutev na drobno, morajo biti izobešena obvestila o pomenu simbolov piktogramov za materiale in glavne sestavne dele obutve ter o velikostnih številkah. Primer takega obvestila prikazuje Priloga III.
Poleg določil prvega odstavka 5. člena so na posebej priloženi etiketi lahko navedene tudi druge informacije, če te informacije ne zavajajo končnega potrošnika, temveč pripomorejo k njegovi boljši informiranosti. Če so informacije pisne, morajo biti v slovenskem jeziku.
Vse oznake (ne glede na to ali so natiskane, v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete), ne smejo motiti izgled izdelka. Vse oznake razen žigov, morajo biti enostavno odstranljive.
III. ODGOVORNOST IN NADZOR
7. člen
Dobavitelj označuje obutev na lastno odgovornost ter se hkrati obvezuje, da so navedeni podatki pravilni.
Nadzor nad izvajanjem tega predpisa na trgu izvaja Tržna inšpekcija Republike Slovenije.
V primeru, da se med izvajanjem nadzora na trgu pojavi dvom o pravilnosti navedb na izdelku, inšpektor lahko zahteva ustrezna poročila ali odda obravnavani izdelek v preskus laboratoriju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima tehnično in poklicno usposobljene delavce z ustrezno izobrazbo in izkušnje za izvajanje preskušanja,
– ima ustrezno preskusno opremo,
– ni ne dobavitelj ne kupec preskušanih izdelkov.
IV. OZNAČEVANJE IZDELKOV Z NAPAKO
8. člen
Izdelki z napako se označujejo v skladu z določbami 5. in 6. člena tega pravilnika, le da je na oznaki pripis ‘’Izdelek z napako”.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
Ne glede na določila 5. in 8. člena tega pravilnika, se lahko izdelki, ki niso označeni v skladu z omenjenima členoma dajo v promet najkasneje do 30. 6. 2000.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-2211-0001
Ljubljana, dne 29. februarja 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
              PRILOGA II

     PRIMERI OBUTVE NA KATERO SE NANAŠA PRAVILNIK


Naziv "obutev" lahko zajema vrste od sandal, pri katerih je
gornji del sestavljen na preprost način iz prilagodljivih trakov
ali vrvic, pa vse do visokih škornjev, katerih gornji del pokriva
nogo in stegno.

Med te izdelke zato spadajo:

(I) običajni čevlji z ravno ali visoko peto za zaprte prostore
in za uporabo na prostem,

(II) škornji do gležnjev, do polovice meč, do kolen in do
stegen,

(III) sandale, špagarice in druge vrste lahke poletne obutve,

(IV) rekreacijska in tekmovalna športna obutev(1),

(V) copate, vključno s plesnimi copati,

(VI) obutev narejena iz enega kosa, zlasti vlivki iz gume ali
plastike, vendar so izključeni izdelki iz tankega materiala, ki
so za enkratno uporabo (papir, plastični film itd., brez dodanega
podplata),

(VII) galoše, ki se obujejo preko druge obutve in so včasih brez
pet,

(VIII) izdelki z dodanimi podplati, ki so v glavnem namenjeni
enkratni uporabi, nakar se odvržejo,

(IX) ortopedska obutev.

Zaradi enovitnosti in jasnosti ter v skladu z določbami, ki so
omenjene v opisu izdelkov, katere obravnava ta pravilnik, lahko
na splošno upoštevamo izdelke, katere obravnava 64. poglavje
kombinirane nomenklature ("CN"), kot da spadajo v področje tega
pravilnika.

------------
(1) posebna športna obutev, ki je namenjena športnim dejavnostim,
in ima oziroma je predvidena za pritrditev železnih konic,
klinov, naprav za zaviranje, zaponk, naprav za pritrjevanje ali
podobnega, ter drsalke, smučarski škornji in obutev za tek na
smučeh, škornji za rokoborbo in boks in kolesarski čevlji; sem
spadajo tudi izdelki, sestavljeni iz obutve s pritrjenimi
drsalkami ali kotalkami


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti