Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1160. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote, stran 3401.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje, št. 11-3/96 z dne 31. 12. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje je izdelan v treh izvodih za 3729,39 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v Občini Slovenj Gradec, oziroma v katastrskih občinah Legen, Pameče, Gradišče, Golavabuka in Brde.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, Gozdarska cesta 80, Mislinja, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11/5-98
Ljubljana, dne 24. januarja 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost