Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1159. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje, stran 3401.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje, št. 05-26/97 z dne 25. 1. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje je izdelan v treh izvodih za 2576,77 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Javorje, v Občini Loška dolina oziroma v katastrskih občinah Dane, Javorje, Kozarišče, Nadlesk in Podcerkev.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, C. Notranjskega odreda 6, Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-5/32-98
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost