Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1158. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig, stran 3401.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig, št. 04-71/95 z dne 25. 1. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig je izdelan v treh izvodih za 4963,55 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Ig in Škofljica oziroma v katastrskih občinah Tomišelj, Vrbljene, Iška vas, Ig, Golo, Zapotok, Želimlje in Dobravica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škofljica, Mijavčeva 16, Škofljica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/17-97
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost