Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1156. Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito, stran 3398.

Na podlagi 81. in 86. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), v zvezi z 81. členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) ter na podlagi 13. člena uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99 in 99/99) izdaja minister za obrambo
O D R E D B O
o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito
1
Poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovemu namestniku in članom štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter poveljnikom Civilne zaščite regij, njihovim namestnikom in članom regijskih štabov Civilne zaščite pripada za opravljanje nalog v vojnem stanju osebna oborožitev.
2
Osebna oborožitev iz prejšnje točke se zagotavlja na način, predpisan s pravilnikom o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju, izdaja pa se ob razglasitvi vojnega stanja na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije oziroma v miru zaradi usposabljanja.
Pooblastilo za nošenje osebne oborožitve iz prejšnjega odstavka se v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 12. avgusta 1949 (I. protokol), ki se nanaša na zaščito žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (v nadaljnjem besedilu: protokol) vpiše v osebno izkaznico pripadnika Civilne zaščite. Vpišeta se vrsta in tip osebnega orožja ter njegova serijska številka.
3
Pripadniki Civilne zaščite, ki imajo pravico nositi orožje v skladu s to odredbo, lahko orožje uporabljajo za opravljanje nalog, ki so določene v 3. točki 65. člena protokola in zaradi usposabljanja.
4
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-06-5/2000
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
dr. Franci Demšar l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost