Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1155. Odredba o stroških za izdajo dovoljenja za delo, stran 3398.

Na podlagi drugega odstavka 47. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) in prvega odstavka 17. člena ter 21. člena pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o stroških za izdajo dovoljenja za delo
I
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog iz 46. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) mora plačati stroške:
– za izdajo dovoljenja za delo:           44.000 SIT,
– za prevedbo pooblastila
v dovoljenje za delo:                26.500 SIT.
II
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik plača stroške v dobro proračuna Republike Slovenije, na žiro račun št. 50100-630-10014.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/2000-009
Ljubljana, dne 7. marca 2000.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost