Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1154. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov, stran 3398.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81 in 38/86) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
I
V 1. členu odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 26/91, 28/91, 29/94, 18/95, 75/96 in 70/99) se na koncu besedila za podpičjem dodajo številke:
- v 2. točki: “625.954“
- v 7. točki: “80.055, 114.264;“
- v 12. točki: “534.979, 535.898, 536.469;“.
V besedilu 9. točke se za podpičjem črta številka “8.513“.
Doda se nova, 21. točka, ki se glasi:
“21. na železniški progi Prvačina–Ajdovščina, v km “13.705 in 14.476“.“
II
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2616-40/99
Ljubljana, dne 8. marca 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost