Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000

Kazalo

1119. Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, stran 3370.

Na podlagi šestega odstavka 68. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in četrtega odstavka 8.c člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
1. člen
V pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98) se v prvem odstavku 145. člena besedi »dve leti« nadomestita z besedama »tri leta«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-22/2000
Ljubljana, dne 13. marca 2000.
Minister
za obrambo
dr. Franci Demšar l. r.
Soglašam!
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.