Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1031. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, stran 3203.

V skladu z določili zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 12/99) ter statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 7. redni seji dne 9. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1. člen
Občina Šalovci skupaj z Mestno občino Murska Sobota in občinami Moravske Toplice, Beltinci, Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Puconci in Rogašovci ter ustanovitelji – pravnimi osebami, katerih dejavnost odločilno prispeva k razvoju turizma na območju občin ustanoviteljic, ustanovi za območje v tem členu navedenih občin lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma.
2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki gospodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi značilnostmi:
– združenje opravlja dejavnosti v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma,
– organi združenja so skupščina, v kateri ima Občina Šalovci 1% glasov, nadzorni svet oziroma upravni odbor in uprava, ki je lahko eno- ali veččlanska,
– v skupščini mora biti zagotovljena sorazmerna zastopanost članstva,
– brez posebnega soglasja občin, sprejetega s predpisano večino glasov sodelujočih občin, ni možna sprememba ustanovitve pogodbe, statusna sprememba ali prenehanje združenja,
– Občina Šalovci daje soglasje k vsakoletnemu sprejemu finančnega načrta združenja in obveznim članom združenja predpiše članarino v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja za občino v skladu s statutom sklene župan Občine Šalovci.
4. člen
Občina Šalovci bo za delovanje lokalne turistične organizacije namenila del namenskih proračunskih sredstev iz naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini 75.000 SIT.
Št. 061-02-28/99
Šalovci, dne 9. julija 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost