Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1022. Odlok o razglasitvi Calske gorce za kulturni spomenik, stran 3197.

Na podlagi 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 2. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Calske gorce za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo se deli kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno, zgodovinsko in estetsko vrednost razglasijo za kulturne spomenike.
2. člen
Za kulturni spomenik se razglaša:
– Calska gorca – Cerovec pod Bočem,
– številka parcele 337 k.o. Cerovec,
– lastnik: Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina.
3. člen
Za kulturni spomenik razglašen s tem odlokom so lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve, navedene v strokovnih osnovah za razglasitev Calske gorce za kulturni spomenik. Le-te so sestavni del odloka in jih hranita Občina Rogaška Slatina in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
Sestavni del tega odloka je tudi karta v ustreznem merilu, na kateri je vrisan kulturni spomenik.
4. člen
Pri kulturnem spomeniku, razglašenim s tem odlokom, so dovoljeni le posegi, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v skladu z varstvenimi režimi.
5. člen
Naloge varstva, ki jih zakon o varstvu kulturne dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju Občine Rogaška Slatina Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
6. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-12-8/00
Rogaška Slatina, dne 9. februarja 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost