Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1018. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval, stran 3193.

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 7. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval.
2. člen
Osnutek odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval, ki se razgrinja, se nanaša na ureditev športno-rekreacijskih površin za potrebe Novega mesta.
3. člen
Osnutek odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Drska, Bršljin ter Prečna pri Novem mestu, trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v prostorih Mestne občine Novo mesto. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Št. 352-06/93-1906
Novo mesto, dne 8. februarja 2000.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.