Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutka odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok, stran 3193.

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 7. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutka odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok.
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok, ki se razgrinjata, se nanašata na ureditev obravnavanega območja v športno rekreacijski park.
3. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok bosta javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Regrča vas, trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Regrča vas. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Št. 352-23/97-1906
Novo mesto, dne 8. februarja 2000.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost