Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1013. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško, stran 3189.

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 29. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 4. in 17. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter 16. in 79. členom statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 12. seji dne 17. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško
1. člen
V pravilniku o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 101/99) se za zadnjo alineo 3. člena doda nova alinea, ki glasi:
– gostinskim obratom, ki obratujejo znotraj objektov bencinskih servisov, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa prodajalne bencinskega servisa.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 337-13/99
Krško, dne 17. februarja 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.