Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

984. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic, stran 3153.

Na podlagi 2. in 11. člena, prvega odstavka 13. in 14. člena zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 in 15/94) in v zvezi z 11. in 12. členom zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic
Predloge za možne kandidate za varuha oziroma varuhinjo (v nadaljnjem besedilu: varuh) človekovih pravic je treba poslati v roku 30 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za varuha je lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika republike, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Št. 001-23-1/00
Ljubljana, dne 9. marca 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.