Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

615. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica za leto 2000, stran 1842.

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 10/98) ter 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 12. redni seji dne 27. 1. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica za leto 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, znaša na dan 31. 12. 1999 za območje Občine Škofljica 132.000 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100 do 200 prebivalcev na ha znašajo 16.000 SIT/m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:
– 40% za individualne komunalne naprave,
– 60% za kolektivne komunalne naprave.
3. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene na dan 31. 12. 1999 in znaša za:
I. območje naselja: Škofljica, Glinek,
Gumnišče, Lanišče, Zalog, Lavrica            6 do 8%
II. območje naselja: Pijava Gorica,
Smrjene                         4 do 6%
III. območje vsa ostala naselja v občini         2 do 4%
4. člen
Povprečna gradbena cena se med letom usklajuje s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS Združenje gradbeništva in IGM.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost