Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

612. Sklep o odprodaji dela poti, stran 1838.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), je Občinski svet občine Šentjernej na 5. redni seji, dne 6. 5. 1999, po obravnavi vloge družine Zagorc, Trg Gorjanskega bataljona 3, Šentjernej za odkup dela poti, katere lastnik je Občina Šentjernej sprejel naslednji
S K L E P
I
Občinski svet občine Šentjernej dovoljuje Občinski upravi občine Šentjernej da izpelje odprodajo dela poti, parc. št. 2893/1 ob mejitvi s parcelo 415/1 v širini 2 m in dolžini 45 m.
II
Omenjeno parcelo mora pred prodajo oceniti sodni cenilec, stroške prepisa pa krije stranka (družina Zagorc).
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 032-64/99
Šentjernej, dne 6. maja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost