Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov, stran 1830.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločbe US), 16. in 29. člena odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87, Uradni list RS, št. 24/91, 9/96), 12. in 21. člena odloka o pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov
1. člen
V odloku o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov (Uradni list RS, št. 1/00) se za 13. členom doda nov člen, in sicer:
“13.a
Obračunske postavke priključnina, števnina in priključna moč se za stanovanjske in poslovne enote v večstanovanjskih objektih, ki nimajo samostojnega vodomera, zaračunajo po izhodiščni stopnji iz tabele v 6. členu tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0053/99
Sevnica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost