Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

600. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2000, stran 1828.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2000.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 1999, znašala 119.168,20 SIT.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100–200 ljudi/ha) so dne, 31. 12. 1999, znašali:
– za individualno komunalno rabo 6.576,70 SIT/m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo 10.157,50 SIT/m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča je znašala dne 31. 12. 1999:
– za naselji Sevnica in Boštanj 1.324,40 SIT/m2,
– za ostala naselja 883,40 SIT/m2.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0007/99
Sevnica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost