Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

500. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, stran 1478.

V skladu z določili zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 12/99) ter statuta Občine Grad je Občinski svet občine Grad na 5. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1. člen
Občina Grad skupaj z Mestno občino Murska Sobota in občinami Moravske Toplice, Beltinci, Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Puconci, Rogašovci in Šalovci ter ustanovitelji – pravnimi osebami, katerih dejavnost odločilno prispeva k razvoju turizma na območju občin ustanoviteljic, ustanovi za območje v tem členu navedenih občin lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma.
2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki gospodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi značilnostmi:
– združenje opravlja dejavnost v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma,
– organi združenja so skupščina, v kateri ima Občina Grad 2% glasov, nadzorni svet oziroma upravni odbor in uprava, ki je lahko eno ali veččlanska,
– v skupščini mora biti zagotovljena sorazmerna zastopanost članstva,
– brez posebnega soglasja občin, sprejetega s predpisano večino glasov sodelujočih občin, ni možna sprememba ustanovitve pogodbe, statusna sprememba ali prenehanje združenja,
– Občina Grad daje soglasje k vsakoletnemu sprejemu finančnega načrta združenja in obveznim članom združenja predpiše članarino v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja za občino v skladu s statutom sklene župan Občine Grad.
4. člen
Občina Grad bo za delovanje lokalne turistične organizacije namenila del namenskih proračunskih sredstev iz naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini 100.000 SIT.
Št. 226/99
Grad, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

AAA Zlata odličnost