Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

466. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Jašenca-Požeg, stran 1441.

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US in 1/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Jašenca–Požeg
1. člen
S to odredbo se uvede melioracija – namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Jašenca–Požeg, ki ga sestavljajo zemljišča v skupni površini 199,2864 ha, ki so označena s parcelnimi številkami, kot sledi:
– v k.o. Jašenca parc. št. 1333, 1343, 1325, 1330/1, 1228/1, 1244, 1184, 1204/1, 1208/1, 1251, 1259, 1290, 1183/2, 1196, 1263, 1083/1, 1261, 1074/1, 1247, 1255/2, 1174/1, 1192, 1157, 1160, 1387/6, 1381, 1414, 1416, 1323, 1393, 1397/7, 942, 1395, 1322, 1331, 1344, 1346/1, 1389, 1417, 1237, 1236, 1250, 1180/1, 1194, 1179, 1193, 1084, 1093, 926/1, 943/1, 1311, 929, 930, 1348/2, 1397/6, 943/2, 1305, 1346/4, 1172, 943/3, 980/1, 1199, 1208/4, 1177, 1090, 1144, 1183/1, 1201, 1181, 1203, 1075, 1079, 1255/1, 984/2, 985/2, 985/4, 1301/3, 984/1, 1346/3, 1324, 1301/1, 1246, 1190, 1089, 1204/2, 1252, 1254, 1210, 1301/2, 931, 1208/3, 1309, 1310, 926/3, 927, 1145, 1174/2, 1164, 1229, 1230, 1397/4, 1178, 1397/5, 1208/2, 1195, 1207, 1249, 1346/2, 1348/1, 1248, 1200, 1091, 1256/1, 1228/2, 1228/3, 1211/2, 1211/1, 1387/4, 1387/3, 1387/2, 1387/1, 1397/3, 982, 1387/5, 1397/2, 1397/1, 1392/1, 1387/7, 1392/2, 1387/8 in 1341,
– v k.o. Fram parc. št. 1378, 1396, 1379, 1390, 1382, 1380, 1391/1, 1391/2, 1384, 1385, 1383, 1392/1, 1392/2, 1395 ter
– v k.o. Zgornja Polskava parc. št. 417/1,
ki so v lasti fizičnih oseb.
2. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izdelava odvzemnega objekta, črpališča, glavnega razvoda in izdelava razvodne mreže.
3. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na katerih se uvaja hidromelioracija, za njih pa po pooblastilih izvaja investitorska dela Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z, Glavni trg 19/C, Maribor.
4. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskega sistema, investitorji.
5. člen
Po končani melioraciji je melioracijski sistem, to je črpališče komandne postaje, trafo postaje s priključnim kablovodom, primarno in sekundarno namakalno omrežje, v celoti last investitorjev.
6. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije nosijo investitorji. Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.
7. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz 1. točke te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
8. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 1. člena te odredbe morajo po končani hidromelioraciji poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja melioracijskega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč, katerih lastniki oziroma zakupniki so in ležijo znotraj sistema.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-02-26/97
Ljubljana, dne 27. januarja 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost