Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

465. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Makedonije, stran 1441.

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Makedonije
1. člen
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Makedonije (Uradni list RS, št. 23/93) se spremeni tako, da se za II. točko doda nova II.a točka, ki se glasi:
»II.a
Določbe te odredbe ne veljajo za pošiljke svežega in zamrznjenega mesa ovc in koz ter iz njih pridobljenih surovin in živil.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-27/00
Ljubljana, dne 1. februarja 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano