Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

464. Odredba o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini, stran 1438.

Na podlagi 21.c člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) in 4. člena uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
O D R E D B O
o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini
1. člen
Ta odredba predpisuje obrazec za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količin obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini.
2. člen
Zavezanci predložijo Zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj prijavo o uvoženih, proizvedenih in prodanih količinah po vrstah proizvodov na obrazcu iz Priloge 1 te odredbe, ki je njen sestavni del, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec oziroma najpozneje do 15. januarja za preteklo leto.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-333/99-7
Ljubljana, dne 27. januarja 2000.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.

AAA Zlata odličnost