Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

307. Sklep o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi, stran 693.

Na podlagi četrtega odstavka 82. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi
1. člen
Imetnik delnic ali poslovnih deležev borzno posredniške družbe, čigar delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu dosega ali presega 10%, 20%, 33% ali 50%, mora o nameravani odtujitvi delnic, poslovnega deleža ali dela poslovnega deleža, na podlagi katere bi se njegov delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu borzno posredniške družbe zmanjšal pod mejo, za katero je imetnik pridobil dovoljenje iz prvega ali drugega odstavka 82. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), pisno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
2. člen
Obvestilo o nameravani odtujitvi iz prejšnjega člena tega sklepa mora obsegati:
– navedbo pravne podlage nameravane odtujitve (vrsta pogodbe),
– podatke o pridobitelju ali pridobiteljih delnic ali poslovnega deleža borzno posredniške družbe z navedbo obsega pridobitve po posameznem pridobitelju oziroma namero, da se delnice prodajo na organiziranem trgu,
– predviden rok za prenos delnic oziroma poslovnega deleža borzno posredniške družbe.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 89-1/16-16/2000
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost