Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

304. Sklep o oglaševanju v zvezi z vrednostnimi papirji in storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, stran 689.

Na podlagi četrtega odstavka 135. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o oglaševanju v zvezi z vrednostnimi papirji in storitev v zvezi z vrednostnimi papirji
PREDMET SKLEPA
1. člen
Ta sklep določa posamezne dejanske stanove oglaševanja, ki je prepovedano po drugem odstavku 135. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1).
PREPOVEDANO OGLAŠEVANJE
2. člen
Na podlagi drugega odstavka 135. člena ZTVP-1 je prepovedano zlasti:
1. oglaševati ponudbe storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, za katere borzno posredniška družba ni pridobila dovoljenja iz 92. člena ZTVP-1;
2. oglaševati javne ponudbe vrednostnih papirjev, če oglas ne vsebuje napotila na prospekt, izvleček iz prospekta ter njuno brezplačno dostopnost na sedežu izdajatelja ter mestih za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev in napotilo na mesto in čas objave poziva za vplačevanje in vpisovanje vrednostnih papirjev iz 31. člena ZTVP-1;
3. objavljati ali kako drugače razširjati oglase, ki vsebujejo priporočilo za nakup, prodajo ali ohranitev nespremenjenega stanja imetništva določenega vrednostnega papirja, ne da bi takšen oglas razkrival:
– firmo in sedež borzno posredniške družbe, ki oglašuje;
– morebitne lastne interese borzno posredniške družbe ali z njo povezanih oseb v zvezi s tem vrednostnim papirjem ali drugimi vrednostnimi papirji istega izdajatelja;
– morebitna predhodno objavljena ali na drugače razširjana zadnja priporočila borzno posredniške družbe v zvezi s tem vrednostnim papirjem;
– utemeljene podlage za priporočilo v zvezi s tem vrednostnim papirjem in dostopnost podatkov, iz katerih izhaja utemeljenost podlag priporočila;
– da zgodovinski podatki o donosih vrednostnega papirja ne zagotavljajo donosov v prihodnosti, v primeru uporabe zgodovinskih podatkov;
– dejstva, da priporočilo, namenjeno širšemu krogu oseb, ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, ki bi lahko ob nespremenjenih preostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino priporočila;
– dejstva, da je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve;
– vseh drugih dejstev in okoliščin, ki preprečujejo zavajanje investitorjev glede podatkov, pomembnih za investicijsko odločitev.
UVELJAVITEV SKLEPA
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 86-1/13-13/2000
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.