Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

284. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 589.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
Besedilo 2. člena uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 50/99) se nadomesti z novim tako, da se glasi:
“Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1. februarja 2000 znaša 225 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.“
2. člen
Besedilo prvega odstavka 3. člena se nadomesti z besedilom:
“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 1371,744 tolarjev za 1000 kosov cigaret.“
3. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena se nadomesti z besedilom:
“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje specifična trošarina v višini 823,046 tolarjev za 1000 kosov cigaret.“
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. februarja 2000 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) mora na dan 31. januarja 2000 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom če plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99 in 110/99) v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika – 012000.“
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/99-2
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost