Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

280. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Slovenska Bistrica, stran 583.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunske porabe do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000, vendar najdlje za tri mesece.
2. člen
Do sprejetja proračuna za leto 2000 se smiselno uporabljajo določila odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1999.
3. člen
Skupni znesek izplačil iz proračuna mora biti sorazmeren s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju za leto 1999 v proračunu Občine Slovenska Bistrica.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, se do zneska zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v skladu s pogodbami in naročili na podlagi proračuna za leto 1999 in v tem letu niso bili plačani.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki vključijo v proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 2000.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 20/446/1999
Slovenska Bistrica, dne 31. decembra 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost