Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

277. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1999, stran 579.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 1. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 28/99) se spremeni 2. člen in v celoti glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja za leto 1999 znašajo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Vrsta sredstev                         Plan 1999    Rebalans 99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A)     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.     Prihodki                          2.485,926.711   2.435,610.551
1.1.    Proračun                          2.331,360.711   2.281,044.551
1.1.    Krajevne skupnosti                      154,566.000    154,566.000
2.     Odhodki                          2.791,027.803   2.740,368.803
2.1.    Proračun                          2.561,575.000   2.510,915.087
2.2.    Krajevne skupnosti                      229,452.803    229,452.803
3.     Prihodki - odhodki / Primanjkljaj              –305,101.092    –304,758.252
3.1.    Proračun                          –230,214.289    –229,871.449
3.2.    Krajevne skupnosti                      –74,886.803     74,886.803
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
1.     Vračila danih posojil                     11,600.000     10,243.960
2.     Dana posojila                             0
3.     Vračila - dana posojila (sprememba kapitalskih deležev)   +11,600.000    +10,243.960
C)     RAČUN FINANCIRANJA
1.     Zadolževanje proračuna                    143,025.671    143,000.000
2.     Odplačilo dolga                        16,250.000     16,250.000
3.     Neto zadolžitev                       126,775.671    126,750.000
4.     Povečanje / zmanjšanje sredstev na računu          –166,725.421    –167,763.378
4.2.    Proračun                           –91,838.618    –92,876.575
4.2.    Krajevne skupnosti                      –74,886.803    –74,886.803
5.     Ostanek sredstev na računih iz preteklega leta        166,725.421    167,763.378
5.1.    Proračun                           91,838.618     92,876.575
5.2.    Krajevne skupnosti                      74,886.803     74,886.803
6.     Stanje sredstev na računih                       0         0
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih naložb in terjatev in računu financiranja, kar je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 10/032-01/9-6/1999
Slovenska Bistrica, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost