Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

266. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostel, stran 557.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena – 10. točka ter 117. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 11. redni seji dne 28. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostel
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (skrajšano z oznako LC) in javne poti (skrajšano z oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kostel in ceste med naselji v Občini Kostel in naselji v sosednjih občinah (LC).
Javne poti so:
– javne poti so ceste v naseljih in med naselji (JP).
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Kostel in med naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Evidenčne številke javnih cest in javnih poti v Občini Kostel:
Lokalne ceste (LC)               171 090 – 171 130
Javne poti (JP)                671 530 – 671 930
Skupne dolžine posameznih kategorij cest in javnih poti v Občini Kostel
L C                           22.889 m
J P                           24.060 m
Opomba: Kjer ni vpisane dolžine ceste pomeni, da ima cesta dva ali več odsekov.
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in javnih poti, določenih s tem odlokom, je bila v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-144/98-03/BRANK, z dne 29. 7. 1999.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 06/99
Vas, dne 28. decembra 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost