Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

265. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000, stran 557.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 101. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) sprejema župan Občine Grad
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Grad za leto 2000 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2000 do sprejetja proračuna za leto 2000 oziroma najkasneje do 31. 3. 2000.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Grad župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor, objavi pa se v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 706/99
Grad, dne 27. decembra 1999.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost