Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000

Kazalo

190. Pravilnik o spremembah pravilnika o znaku "Dobra igrača", stran 398.

Na podlagi 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o znaku “Dobra igrača”
1. člen
V 11. členu pravilnika o znaku “Dobra igrača” (Uradni list RS, št. 29/96) se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Igrača, za katero je vlagatelj pridobil znak “dobra igrača” in gre v prodajo, mora biti označena z znakom “dobra igrača” opisanem v 3. členu pravilnika. Pod znakom je spremno besedilo, ki ga določi, komisija za oceno igrač.”.
2. člen
V 12. členu pravilnika se besedilo drugega odstavka črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Vzorci igrač, ki jih komisija ocenjuje, se oddajo v trajno hrambo na podlagi sklenjenih pogodb z ministrstvom Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki igrače uporablja za izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev, ter Muzeju novejše zgodovine Celje, ki zbirko predstavlja javnosti na različne načine. O tem, katera institucija prejme posamezno igračo, odloči komisija za oceno igrač na podlagi ocene o pomenu igrače za institucijo. Igrače, ki so bile dane Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in niso več aktualne za vzgojni proces, se izročijo v trajno hrambo Muzeju novejše zgodovine Celje.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-8/99
Ljubljana, dne 6. januarja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost