Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

126. Odredba o imenovanju svetovalcev za begunce, stran 253.

Na podlagi 16. in 70. člena zakona o azilu (Uradni list RS, št. 61/99) izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o imenovanju svetovalcev za begunce
1. člen
Svetovalci za begunce v Republiki Sloveniji so:
BLAŽIČ Mojca, Trbovlje, Sallaumines 3, odvetnica;
BREGANT Martin, Mengeš, Slovenska 24, odvetnik;
BAČIČ Dean, Murska Sobota, Slomškova 11, odvetnik;
ČERNE Matjaž, Radovljica, Kranjska 2, odvetnik;
DOLINŠEK Iztok, Celje, Cankarjeva 1, odvetnik;
HOČEVAR Aleksandra, Metlika, Župančičeva ul. 6;
JANEŽ Zvone, Ribnica, Škrabčev trg 54, odvetnik;
JUHANT Viktor mag., Koper, Marušičeva 5, odvetnik;
KOKALJ Jernej, Maribor, Ul heroja Bračiča 15/I, odvetnik;
KOSOVEL-PODGORNIK Irena, Ljubljana, Dunajska 115, odvetniška kandidatka;
KRAŠOVEC Maja, Nova Gorica, Kidričeva 9, odvetnica;
KUKEC Bojan mag., Vrhnika, Cankarjev trg 8, odvetnik;
LEPEJ Staša, Zagorje, C. zmage 7, odvetnica;
LUIN Janja, Koper, Pristaniška 8, odvetnica;
MAJER Jože, Maribor, Vita Kraigherja 12, odvetnik;
MALENŠEK Alenka, Ljubljana, Planinska cesta 18, odvetniška kandidatka;
MALI LEMUT Vida, Ajdovščina, Tovarniška 2a, odvetnica;
MILIČIČ Mirjana, Ljubljana, Beljakova 8, strokovna sodelavka na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij;
NABERNIK Erika, Ravne na Koroškem, Koroška 14, odvetnica;
POGORELČNIK Nada, Slovenj Gradec, Šolska 9, odvetnica;
ŠOOŠ Oskar, Murska Sobota, Slovenska ul. 42, odvetnik;
ŠTAMPAR Slava, Postojna, Tržaška c. 24, odvetnica;
TOŠOVIĆ Jovica, Maribor, Ul. 10 oktobra 1, odvetnik;
VOLK Milan, Ilirska Bistrica, Bazoviška 19, odvetnik;
VORŠIČ Nataša, Ljubljana, Zaloška 98, svetovalka v Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora RS.
2. člen
Svetovalci za begunce tujce na njihovo prošnjo seznanjajo z vsemi vprašanji, ki zadevajo zakone in druge predpise ter splošne pravne akte na področju azila in postopka za pridobitev azila, jim nudijo pomoč pri vložitvi prošnje za azil, nudijo splošno pravno pomoč in jih zastopajo v postopku za uveljavljanje pravic tujcev do azila.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 254-1/00
Ljubljana, dne 5. januarja 2000.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost